Πολιτική Προστασίας Ατομικών Δεδομένων

Θεραπεύοντας - Ψυχική Υγεία, Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Παίρνουμε πολύ σοβαρά την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Κατανοούμε την ανάγκη της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των στοιχείων σας, και σας διαβεβαιώνουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία μοιραστείτε μαζί μας δεν θα δηλωθεί, ενοικιαστεί, πωληθεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβιβαστεί σε κάποιον τρίτο για εμπορικούς σκοπούς. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο από εμάς και τους συνεργάτες μας για τη διεκπεραίωση των σκοπών της επικοινωνίας σας.