Ομάδες αυτογνωσίας

Ομάδες αυτογνωσίας | Θεραπεύοντας - Ψυχική Υγεία, Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

 Ο Σωκράτης, χωρίς να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα τη λέξη «εαυτός», καθόρισε την αναζήτησή του μέσα από την ενδοσκόπηση και τη διαλεκτική, τόνισε ότι ο εαυτός ανακαλύπτεται κατά την επικοινωνία και τη συζήτηση με τους άλλους. Με το γνώθι   σ αυτόν δείχνει ότι ο εαυτός περιβάλλεται από ένα μυστήριο και από μια πολυπλοκότητα, δηλαδή ότι είναι μια άγνωστη περιοχή. Σύμφωνα με τον φιλόσοφο, η ηθική βελτίωση του ανθρώπου επιτυγχάνεται με την απόφαση να δουλέψουν οι ίδιοι πάνω στον εαυτό τους.

 Η αυτεπίγνωση αποτελεί μέχρι τώρα τον πιο ουσιαστικό και ίσως πιο δύσκολο στόχο που καλείται να επιτελέσει το άτομο στη διάρκεια της αναπτυξιακής του πορείας.