Βιωματικά εργαστήρια

Βιωματικά εργαστήρια | Θεραπεύοντας - Ψυχική Υγεία, Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Τα βιωματικά εργαστήρια είναι οργανωμένα έτσι με τέτοιο τρόπο , ώστε να βοηθούν τον θεραπευόμενο να κατανοήσει και να αποσαφηνίσει τις απόψεις  του σχετικά με το εύρος ζωής του και να μάθει να επιτυγχάνει τους στόχους που έχει θέσει  ο ίδιος για τον εαυτό του μέσα από σημαντικές και εμπεριστατωμένες επιλογές, καθώς και μέσω της επίλυσης προβλημάτων συναισθηματικής και διαπροσωπικής φύσης.