Εξαρτητικές Σχέσεις

Εξαρτητικές Σχέσεις | Θεραπεύοντας - Ψυχική Υγεία, Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Για να περιγράψουμε ένα άτομο ως εξαρτητικό θα πρέπει το άτομο αυτό εν δυνάμει να μπορεί να ζήσει αυτόνομα και, παρόλα αυτά, να επιλέγει να ζήσει αγκιστρωμένο στο περιβάλλον, να παίρνει χωρίς να προσφέρει. Το ζητούμενο είναι να μπορούμε οι άνθρωποι να εισερχόμαστε σε συμβιωτικές σχέσεις, αλλά και να έχουμε την ικανότητα να βγαίνουμε από αυτές.

Όλοι έχουμε συγκεκριμένες προθέσεις και επιθυμίες, τις οποίες πασχίζουμε να εκδηλώσουμε μέσω των ερωτικών επιλογών και των ενεργειών μας. Αναπτύσσουμε εξαρτητικές συμπεριφορές, προσπαθώντας να ικανοποιήσουμε την ανάγκη μας για ασφάλεια, αυτοεκτίμηση και ευχαρίστηση των αισθήσεων. Αυτές είναι οι ανάγκες της ατομικότητας μας, τις οποίες προσπαθούμε να συμπληρώσουμε με πράγματα εκτός του εαυτού μας. Παρόλα αυτά, σε ένα άλλο επίπεδο, αναγνωρίζουμε ότι το κενό που νιώθουμε μέσα μας δεν μπορεί να γεμίσει από τον εξωτερικό κόσμο. 

Συνήθως οι άνθρωποι, άλλοι συνειδητά και άλλοι ασυνείδητα, προσδοκούν να ικανοποιήσουν βαθύτερες ανάγκες τους, που έζησαν στα πρώτα χρόνια της ζωής τους ή να έχουν διορθωτικές εμπειρίες σε διάφορες μορφές απόρριψης που έζησαν όταν ήταν μικρά παιδιά.

Από έρευνες που έχουν γίνει, γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι δεν επιλέγουν ο ένας τον άλλον τυχαία. Η επιλογή γίνεται καθώς οι ψυχικές εμπειρίες καταγράφονται στο σώμα και εκπέμπονται με σήματα που σχετίζονται με την σωματική στάση, την έκφραση, το βλέμμα, κτλ.

Άτομα που δεν βίωσαν την συναισθηματική ασφάλεια και την προστασία μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον είναι δυνατόν να καταλήξουν να εξαρτώνται παθολογικά από το σύντροφο τους. Είχαν συνήθως αποστασιοποιημένους συναισθηματικά γονείς ή έχουν βιώσει ψυχολογική κακοποίηση σε μικρή ηλικία. Αυτά τα άτομα ασυνείδητα - δηλαδή χωρίς να το καταλαβαίνουν – μπερδεύουν την συναισθηματική 'αγκαλιά' του συντρόφου τους με την 'αγκαλιά' που θα ήθελαν να είχαν πάρει σε μικρή ηλικία. Υπερ-αναπληρώνουν δηλαδή την συναισθηματική έλλειψη της παιδικής τους ηλικίας μέσα από την εξάρτησή τους συναισθηματικά στην ενήλικη ζωή τους. 

Πηγή:  Pia Mellody, Εξάρτηση-Συνεξάρτηση, εκδόσεις Φυτράκη